SẢN PHẨM BÁN CHẠY
GIẦY SAFETY JOGGER BESTRUN 18%
GIẦY SAFETY JOGGER BESTRUN

Giá cũ: 550.000đ

450.000đ

Giầy King Power - K800 8%
Giầy King Power - K800

Giá cũ: 600.000đ

550.000đ

Giầy Safety Jogger - Bestboy 18%
Giầy Safety Jogger - Bestboy

Giá cũ: 550.000đ

450.000đ

Giầy King Power - K803 7%
Giầy King Power - K803

Giá cũ: 700.000đ

651.000đ

Giầy Safety Jogger X2020P 13%
Giầy Safety Jogger X2020P

Giá cũ: 750.000đ

650.000đ

Giầy King Power - L026 8%
Giầy King Power - L026

Giá cũ: 495.000đ

455.000đ

GIẦY SAFETY JOGGER - X2000 16%
GIẦY SAFETY JOGGER - X2000

Giá cũ: 780.000đ

655.200đ

GIẦY SAFETY JOGGER - JUMPER 12%
GIẦY SAFETY JOGGER - JUMPER

Giá cũ: 810.000đ

710.000đ

Giầy King Power - M217 7%
Giầy King Power - M217

Giá cũ: 890.000đ

830.000đ

Giầy Safety Jogger - Climber 16%
Giầy Safety Jogger - Climber

Giá cũ: 850.000đ

715.000đ

GIẦY SAFETY JOGGER - DAKAR 2%
GIẦY SAFETY JOGGER - DAKAR

Giá cũ: 780.000đ

765.000đ

GIẦY SAFETY JOGGER - DESERT 011 20%
GIẦY SAFETY JOGGER - DESERT 011

Giá cũ: 630.000đ

495.000đ

Giầy Safety Jogger Desert - 043 20%
Giầy Safety Jogger Desert - 043

Giá cũ: 630.000đ

495.000đ

Giầy Safety Jogger Desert - 117 20%
Giầy Safety Jogger Desert - 117

Giá cũ: 630.000đ

495.000đ

Giầy Safety Jogger - Explore 15%
Giầy Safety Jogger - Explore

Giá cũ: 1.200.000đ

990.000đ

Giầy Safety Jogger (Bỉ)
GIẦY SAFETY JOGGER BESTRUN 18%
GIẦY SAFETY JOGGER BESTRUN

Giá cũ: 550.000đ

450.000đ

Giầy Safety Jogger - Bestboy 18%
Giầy Safety Jogger - Bestboy

Giá cũ: 550.000đ

450.000đ

Giầy Safety Jogger X2020P 13%
Giầy Safety Jogger X2020P

Giá cũ: 750.000đ

650.000đ

GIẦY SAFETY JOGGER - X2000 16%
GIẦY SAFETY JOGGER - X2000

Giá cũ: 780.000đ

655.200đ

GIẦY SAFETY JOGGER - JUMPER 12%
GIẦY SAFETY JOGGER - JUMPER

Giá cũ: 810.000đ

710.000đ

Giầy Safety Jogger - Climber 16%
Giầy Safety Jogger - Climber

Giá cũ: 850.000đ

715.000đ

GIẦY SAFETY JOGGER - DAKAR 2%
GIẦY SAFETY JOGGER - DAKAR

Giá cũ: 780.000đ

765.000đ

GIẦY SAFETY JOGGER - DESERT 011 20%
GIẦY SAFETY JOGGER - DESERT 011

Giá cũ: 630.000đ

495.000đ

Giầy Safety Jogger Desert - 043 20%
Giầy Safety Jogger Desert - 043

Giá cũ: 630.000đ

495.000đ

Giầy Safety Jogger Desert - 117 20%
Giầy Safety Jogger Desert - 117

Giá cũ: 630.000đ

495.000đ

Giầy Safety Jogger - Explore 15%
Giầy Safety Jogger - Explore

Giá cũ: 1.200.000đ

990.000đ

GIẦY SAFETY JOGGER - X500 15%
GIẦY SAFETY JOGGER - X500

Giá cũ: 685.000đ

595.000đ

GIẦY SAFETY JOGGER - X600 18%
GIẦY SAFETY JOGGER - X600

Giá cũ: 750.000đ

595.000đ

GIẦY SAFETY JOGGER - RAPTOR
GIẦY SAFETY JOGGER - RAPTOR

Giá cũ: đ

1.050.000đ

Giầy Jack Olsen (CH Pháp)
Giầy Jack Olsen SF5538 (thấp cổ) 10%
Giầy Jack Olsen SF5538 (thấp cổ)

Giá cũ: 490.000đ

450.000đ

Giầy Jack Olsen SF855 (cao cổ) 10%
Giầy Jack Olsen SF855 (cao cổ)

Giá cũ: 490.000đ

450.000đ

Giầy Jack Olsen SF355 7%
Giầy Jack Olsen SF355

Giá cũ: 720.000đ

675.000đ

Giầy Jack Olsen SF5500S 10%
Giầy Jack Olsen SF5500S

Giá cũ: 1.950.000đ

1.755.000đ

Giầy Jack Olsen SF555 10%
Giầy Jack Olsen SF555

Giá cũ: 1.650.000đ

1.485.000đ

Giầy Jack Olsen SF8550 (cao cổ) 10%
Giầy Jack Olsen SF8550 (cao cổ)

Giá cũ: 2.750.000đ

2.475.000đ

Giầy King Power (Singapore)
Giầy King Power - K800 8%
Giầy King Power - K800

Giá cũ: 600.000đ

550.000đ

Giầy King Power - K803 7%
Giầy King Power - K803

Giá cũ: 700.000đ

651.000đ

Giầy King Power - L026 8%
Giầy King Power - L026

Giá cũ: 495.000đ

455.000đ

Giầy King Power - L222 20%
Giầy King Power - L222

Giá cũ: 1.020.000đ

815.000đ

Giầy King Power - M217 7%
Giầy King Power - M217

Giá cũ: 890.000đ

830.000đ

Giầy King Power - I881 (đỏ đen) 5%
Giầy King Power - I881 (đỏ đen)

Giá cũ: 490.000đ

465.000đ

Giầy King Power - I881 (Trắng-xanh) 5%
Giầy King Power - I881 (Trắng-xanh)

Giá cũ: 490.000đ

465.000đ

Giầy King Power - I881 (xanh) 5%
Giầy King Power - I881 (xanh)

Giá cũ: 490.000đ

465.000đ

Giầy King Power - O807 7%
Giầy King Power - O807

Giá cũ: 550.000đ

530.000đ

Boot King Power - L805B 8%
Boot King Power - L805B

Giá cũ: 710.000đ

650.000đ

Boot King Power - L805A 7%
Boot King Power - L805A

Giá cũ: 700.000đ

650.000đ

Giầy King Power - M222B 19%
Giầy King Power - M222B

Giá cũ: 1.050.000đ

850.000đ

Giầy King Power - M222 19%
Giầy King Power - M222

Giá cũ: 1.050.000đ

850.000đ

Giầy Takumi (Nhật Bản)
Giầy Takumi - TSH115 (trắng) 10%
Giầy Takumi - TSH115 (trắng)

Giá cũ: 570.000đ

515.000đ

Giầy Takumi - TSH115 (đen) 10%
Giầy Takumi - TSH115 (đen)

Giá cũ: 570.000đ

515.000đ

Giầy Takumi - TSH125 (trắng) 9%
Giầy Takumi - TSH125 (trắng)

Giá cũ: 670.000đ

610.000đ

Giầy Takumi TSH125 (đen) 9%
Giầy Takumi TSH125 (đen)

Giá cũ: 670.000đ

610.000đ

Giầy Takumi - TSH120 5%
Giầy Takumi - TSH120

Giá cũ: 650.000đ

615.000đ

GIầy Việt Nam
Giầy ABC thấp cổ loại 2 11%
Giầy ABC thấp cổ loại 2

Giá cũ: 130.000đ

115.000đ

Giầy ABC thấp cổ loại 1
Giầy ABC thấp cổ loại 1

Giá cũ: 120.000đ

120.000đ

Giầy ABC đế kếp loại 1 13%
Giầy ABC đế kếp loại 1

Giá cũ: 170.000đ

145.000đ

Giầy ABC đế kếp loại 2 10%
Giầy ABC đế kếp loại 2

Giá cũ: 140.000đ

125.000đ

Giầy XP 10%
Giầy XP

Giá cũ: 210.000đ

189.000đ

Giầy EDH - K1311
Giầy EDH - K1311

LIÊN HỆ

Giầy EDH - K1411
Giầy EDH - K1411

LIÊN HỆ

Giầy DH
Giầy DH

LIÊN HỆ

Giầy ASIA buộc dây
Giầy ASIA buộc dây

Giá cũ: 85.000đ

85.000đ

Giầy ASIA không dây
Giầy ASIA không dây

Giá cũ: 95.000đ

95.000đ

Giầy Oxypas - Đức (Bệnh viện, khách sạn...)
Giày y tế Oxypas - Emily 10%
Giày y tế Oxypas - Emily

Giá cũ: 402.000đ

362.000đ

Giày y tế nam Oxypas - Roy 10%
Giày y tế nam Oxypas - Roy

Giá cũ: 611.000đ

550.000đ

Dép y tế Oxypas - Smooth 10%
Dép y tế Oxypas - Smooth

Giá cũ: 399.000đ

359.000đ

Dép y tế Oxypas - Oxyva 10%
Dép y tế Oxypas - Oxyva

Giá cũ: 433.000đ

390.000đ

Giày y tế Oxypas - Candy 10%
Giày y tế Oxypas - Candy

Giá cũ: 532.000đ

479.000đ

Dép y tế Oxypas - Iris 10%
Dép y tế Oxypas - Iris

Giá cũ: 532.000đ

479.000đ

Giày y tế Oxypas - Ivy 10%
Giày y tế Oxypas - Ivy

Giá cũ: 595.000đ

535.000đ

Giày y tế nam Oxypas - Evan 10%
Giày y tế nam Oxypas - Evan

Giá cũ: 595.000đ

535.000đ

Giày y tế Oxypas - Henny 10%
Giày y tế Oxypas - Henny

Giá cũ: 500.000đ

450.000đ

Dép y tế nam Oxypas - Remy 10%
Dép y tế nam Oxypas - Remy

Giá cũ: 591.000đ

532.000đ

Giày y tế Oxypas - Sunny 10%
Giày y tế Oxypas - Sunny

Giá cũ: 481.000đ

433.000đ

Giày y tế Oxypas - Suzy 10%
Giày y tế Oxypas - Suzy

Giá cũ: 412.000đ

371.000đ

Dép phẫu thuật Oxypas - Oxyclog 10%
Dép phẫu thuật Oxypas - Oxyclog

Giá cũ: 572.000đ

515.000đ

Dép y tế Oxypas - Bianca 10%
Dép y tế Oxypas - Bianca

Giá cũ: 440.000đ

396.000đ

Giày y tế Oxypas Jeff 10%
Giày y tế Oxypas Jeff

Giá cũ: 466đ

419.000đ

Giầy nhập khẩu khác
Giầy K2-TE600X
Giầy K2-TE600X

LIÊN HỆ

Giầy K2-14
Giầy K2-14

LIÊN HỆ

Giầy K2-17
Giầy K2-17

LIÊN HỆ

Giầy K2-11
Giầy K2-11

LIÊN HỆ

Giầy Ziben-142
Giầy Ziben-142

LIÊN HỆ

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
demo KH tiêu biểu
demo KH tiêu biểu
demo KH tiêu biểu
demo KH tiêu biểu
demo KH tiêu biểu
demo KH tiêu biểu
demo KH tiêu biểu
demo KH tiêu biểu
demo KH tiêu biểu
demo KH tiêu biểu
demo KH tiêu biểu
demo KH tiêu biểu
demo KH tiêu biểu
demo KH tiêu biểu
demo KH tiêu biểu
â
gd
ff
q
v
cc
g
g
h
d
e
f
a
b
c

VĂN PHÒNG PHÍA NAM (HỒ CHÍ MINH) 

Địa chỉ: Số 53 đường T4B, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú,TP. Hồ Chí Minh

Điện Thoại: 0963.666.848

TỔNG KHO MIỀN BẮC

Kho + Xưởng: Lô CX-DV4, Công viên Thể thao, Cây xanh Hà Đông.

Điện Thoại: 0962.15.15.17 (Ms Hương P.GĐ)

PHÒNG TRƯNG BÀY SẢN PHẨM

Địa chỉ: P.05.08, T2B, Tòa nhà TSQ, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mỗ Lao, Hà Nội.

Điện Thoại: 0978.95.32.32

VĂN PHÒNG PHÍA BẮC (HÀ NỘI)

Địa chỉ: P.05.08, T2B, Tòa nhà TSQ, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mỗ Lao, Hà Nội.

Điện thoại: 0971.26.33.55

KHO MIỀN NAM (HỒ CHÍ MINH)

Địa chỉ: Lô 4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Hồ Chí Minh

Điện Thoại: 0963.088.823

VĂN PHÒNG PHÍA NAM (HỒ CHÍ MINH) 

Địa chỉ: Số 53 đường T4B, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú,TP. Hồ Chí Minh

Điện Thoại: 0963.666.848